სეზონი
08-09
სეზონი
09-10
სეზონი
10-11
სეზონი
11-12
სეზონი
12-13
სეზონი
13-14
სეზონი
14-15
სეზონი
15-16
 

მთავარი კალენდარი/შედეგები გუნდები სტატისტიკა
სეზონის კალენდარი
26.11.09
26.11.09 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
26.11.09 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
26.11.09 17:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
27.11.09
27.11.09 14:00
ქ. რუსთავი
03.12.09
03.12.09 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
03.12.09 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
03.12.09 17:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
04.12.09
04.12.09 12:00
ქ. რუსთავი
09.12.09
09.12.09 12:00
ქ. ქუთაისი
10.12.09
10.12.09 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
10.12.09 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
10.12.09 17:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
17.12.09
17.12.09 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
17.12.09 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
17.12.09 17:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
18.12.09
18.12.09 12:00
ქ. რუსთავი
23.12.09
23.12.09 12:00
ქ. ქუთაისი
23.01.10
23.01.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.01.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.01.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
27.01.10
27.01.10 12:00
ქ. ქუთაისი
28.01.10
28.01.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
28.01.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
29.01.10
29.01.10 16:00
ქ. რუსთავი
04.02.10
04.02.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
04.02.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.02.10
11.02.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.02.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.02.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
12.02.10
12.02.10 16:00
ქ. რუსთავი
17.02.10
17.02.10 14:00
ქ. ქუთაისი
18.02.10
18.02.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
18.02.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
18.02.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.02.10
19.02.10 14:00
ქ. რუსთავი
21.02.10
21.02.10 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.02.10
25.02.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.02.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.02.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
28.02.10
28.02.10 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
02.03.10
02.03.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
03.03.10
03.03.10 12:00
ქ. ქუთაისი
04.03.10
04.03.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
04.03.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
04.03.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
10.03.10
10.03.10 12:00
ქ. ქუთაისი
18.03.10
18.03.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
18.03.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
18.03.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.03.10
19.03.10 18:00
ქ. რუსთავი
24.03.10
24.03.10 12:00
ქ. ქუთაისი
25.03.10
25.03.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.03.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.03.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
31.03.10
31.03.10 12:00
ქ. ქუთაისი
01.04.10
01.04.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
01.04.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
01.04.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.04.10
08.04.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.04.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.04.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.04.10
11.04.10 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
15.04.10
15.04.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
15.04.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
15.04.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
16.04.10
16.04.10 14:00
ქ. რუსთავი
18.04.10
18.04.10 12:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
18.04.10 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
20.04.10
20.04.10 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
20.04.10 13:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
20.04.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
22.04.10
22.04.10 15:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
2008 – 2012 © u-20.ge
საიტის შექმნა და მხარდაჭერა — Modart Image
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890